РЕФОРМИ ВІД НАРОДУ: створення свідомого громадянського суспільства.

Протягом майже 5 років на сайті http://ngo-gopak.com/ публікувалися матеріали стосовно того, в якому вигляді ми бачимо реформи в Україні. Ці речі говорилися відкрито, можливо, в досить простій формі, але від чистого серця і з великим бажанням допомогти створити успішну, заможну державу з високим міжнародним авторитетом. Багато наших прихильників нас підтримує і є рекомендації під найближчі чергові президентські вибори систематизувати і більш конкретно сформулювати свої пропозиції, що, власне, ми і спробуємо зробити з першої публікації в цьому напрямку.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.

Базовим елементом в побудові свідомого громадянського суспільства має стати первинна громада. Це та основа, та цеглина, з якої має будуватися вся структура громадянського суспільства в Україні. Первинна громада – це юридична особа, неприбуткова, с особливим статусом.

Формуватися первинна громада має на основі багатоквартирного будинку у великих містах, вулиці (вулиць) з приватними будинками, невеликих населених пунктів (сіл, селищ).

Реєстрація первинних громад має відбуватися на основі статутів і протоколів рішення загальних зборів первинних громад. Форма цих документів має бути відпрацьована Мінюстом і мати спрощений вигляд.

Членами первинної громади з правом вирішального голосу можуть бути: громадяни України, власники житла, зареєстровані саме на цій житловій площі. При відсутності одного з вище перерахованих компонентів людина має право дорадчого голосу і може приймати участь в обговореннях на правах учасника без права голосування.

На установчих зборах первинних громад мають обиратися члени громади на керівні посади: Голова первинної громади, Голова ревізійної комісії. На цих же зборах має бути прийняте рішення стосовно бухгалтера, членів ревізійної комісії.

Первинній громаді на правах спільної власності має належати будівля, прилегла до будинку земельна ділянка з фіксацією в кадастрі і з точками розмежування інженерних комунікацій, обов’язково з пунктами обліку споживання енергоресурсів (електроенергія, газ, постачання холодної та гарячої води, опалення), які мають бути облаштовані і укомплектовані контролюючими приладами компаніями-постачальниками енергоресурсів.

Внутрішнє життя первинної громади має базуватися на забезпеченні комфортного проживання членів громади. Всі розрахунки за послуги з енергопостачаючими, сервісними, обслуговуючими компаніями має вести первинна громада, уклавши відповідні угоди. Внутрішні розрахунки в первинній громаді мають проводитися через угоди, що укладаються між власниками помешкань і громадою як організацією під контролем ревізійної комісії.

Всі питання, пов’язані із заборгованістю мають вирішуватися через співпрацю власників помешкань, членів ревізійної комісії, Голови в робочому режимі і на загальних зборах, які мають відбуватися обов’язково 1 раз на три місяці. Крім того, на зборах можуть розглядатися всі питання, пов’язані з використанням прибудинкової території, в т.ч. і розглядатися звернення сторонніх організацій у разі необхідності виконання робіт з реконструкції, ремонту інженерних комунікацій і будь-якої забудови на території громади. Також рішенням загальних зборів мають надаватися рекомендації членам громади для участі у виборах у виборчі органи управління різного рівня. При цьому, при наданні рекомендацій одному з членів громади у такому випадку громада має нести відповідальність, включаючи і матеріальну, у разі потрапляння отримувача рекомендацій на відповідну посаду і неналежного виконання своїх обов’язків з нанесенням шкоди.

Всі кандидати на виборчі посади будь-якого рівня, включаючи і ВР, мають обов’язково починати збір документів для реєстрації з рекомендацій первинної громади, де вони являються членами з правом вирішального голосу.

Первинна громада не може займатися прибутковою господарською діяльністю, але вона може виступити засновником структури, яка буде займатися такою діяльністю і за результатами своєї роботи згідно установчих договорів відраховувати дивіденди на рахунок первинної громади. Ці кошти мають йти на поліпшення добробуту членів громади, оновлення, реконструкцію загальних місць користування.

Таким чином, вся територія міста буде розподілена між громадами і підприємствами, які є власниками забудов. Первинні громади, які входять в межі конкретних районів якраз і утворюють районні громади в містах і, відповідно, такі ж громади в районах, де первинні громади утворені на базі сіл чи селищ. Об’єднання всіх громад в місті утворює громади міста, а такі ж об’єднання в областях – обласні громади.

В сільській місцевості, де до селищ прилягають масиви землі сільськогосподарського призначення, за первинною громадою закріплюється певна кількість землі сільськогосподарського призначення, яка є державним активом і має віддаватися в користування первинним громадам на правах оренди.

В первинних громадах села таким же чином, як і в первинних громадах міста для ведення господарської діяльності можуть утворюватися фермерські господарства, виробничі підприємства і таке інше, де первинна громада може виступати засновником.

Земля, яка буде виділена первинній громаді в оренду в першу чергу для виробництва має надаватися членам первинної громади з правом вирішального голосу, які будуть мати бажання утворювати фермерські господарства. Надлишок землі може передаватися в суборенду третім особам через новоутворені біржі суборенди землі сільськогосподарського призначення. При цьому розрахунки за оренду з державою мають вести виключно первинні громади. Це надасть можливість постійного безпосереднього контролю основним орендарям за використанням їхньої землі суборендарями.

Такий підхід дасть можливість відновити село і виробничі потужності сільськогосподарського виробництва. Зокрема, якраз в селах, які на сьогодні є депресивними через відсутність мешканців, потрібно надавати залишені будинки і присадибні ділянки (до 1 га) військовим, звільненим в запас після АТО і ООС. Маючи на увазі, що при бажанні вони можуть стати постійними членами первинної громади села з правом вирішального голосу або ж з правом дорадчого голосу і, при цьому, з можливістю використовувати присадибну земельну ділянку для приватного виробництва сільськогосподарської продукції для своєї сім’ї. Подібну акцію, безумовно, треба стимулювати відповідною Постановою Кабміну, згідно якої мають надаватися пільгові кредити та інша допомога для зведення будинків або реконструкції старих, залишених будинків в селі.

Побудова свідомого громадянського суспільства – це перший етап реформування держави, який повинен відбуватися в режимі надзвичайного стану. Паралельно, протягом 3 років, підчас впровадження інших програм реформування повинен працювати законотворчий центр, який буде створений спеціально для підготовки нової Конституції і Кодексів законів, пов’язаних і узгоджених між собою. До роботи в цьому законотворчому центрі мають залучатися провідні юристи з України та з-за кордону.