Програма розвитку системи охорони здоров’я

В основу цієї програми закладено охоплення щорічним динамічним медичним наглядом на первинній ланці надання медичної-санітарної допомоги усіх верств населення, яке починається при народженні у пологовому будинку та триває усе життя.

  1. Відновлення та створення нових лікувально-профілактичних закладів. Метою програми є створення мережі медичних закладів для проведення щорічних медичних оглядів населення на базі існуючих, відновлених та нових лікувально-профілактичних закладів (переважно поліклінічного типу) з діагностичними центрами із зручним порайонним розташуванням та шляхами під’їзду, а також базових лікувально-діагностичних центрів із новітнім обладнанням для діагностики та лікування в кожному великому місті та високоспеціалізовані наукові центри, які б надавали вторинну та переважно третинну медичну допомогу, і які були б розташовані в місцях з найвищим рівнем захворюваності на профільну патологію.
  2. Створення електронної бази даних здоров’я населення. На основі проведеного первинного медичного огляду всього населення України необхідно створити електронну базу даних, де була б викладена вся інформація про стан здоров’я кожного громадянина, його захворювань, наявності інвалідності, тощо. Електронну медичну базу даних потрібно надійно захистити від будь-яких втручань зовні та забезпечити постійне оновлення. Ця програма дозволила би миттєво отримати достовірні останні статистичні показники по медичній галузі загалом, проаналізувати соціально-демографічну ситуацію на поточний момент, виявити несприятливі показники по регіонам, їхню динаміку, миттєво виявити епідемії чи спалахи захворювань.
  3.  Контроль за проведенням диспансеризації та стимулювання населення до її проходження Після проходження медичного огляду ставиться відмітка у паспорт кожного громадянина країни у вигляді штрих-кода або голограми, який в динаміці оновлюється при проходженні наступного огляду, або блокується при ігноруванні проходження диспансеризації.
  4. Впровадження медичного страхування. Всі громадяни України повинні будуть мати медичний страховий поліс, який необхідний для проходження диспансеризації та отримання необхідної медичної допомоги.

Після впровадження Програми розвитку медицини окрім стабілізації демографічної ситуації, будуть існувати інші певні переваги в інших галузях економіки країни.