Програма розвитку сільського господарства – базова програма розвитку економіки держави

Програма розвитку сільського господарства

Основа програми

Земля сільськогосподарського призначення є державним активом.

Земля має використовуватися через передачу в оренду первинним громадам. Первинна громада (юридична особа з особливим статусом) може самостійно використовувати орендовану землю, але виключно створивши фермерські господарства, переробні підприємства, тощо, на загальних засадах.

Первинні громада можуть повністю або частково передавати орендовану землю в суборенду на договірних умовах іншим юридичним особам, створивши лоти і передавши їх на Біржу суборенди землі, яку, в свою чергу, необхідно створити.

Орендна плата сплачується виключно орендарем і використовується на забезпечення фінансами зобов’язань держави по соціальному пакету громадян.

В рамках Програми держава має викупити розпайовану землю у громадян і запустити її в загальнодержавний обіг.

Відновлення та розбудова села за рахунок безвідсоткового кредитування (довгострокового з можливістю повного або часткового погашення кредиту) селян та учасників АТО, що мають отримати до 1 га землі як прибудинковий наділ з пільговою орендною платою.

Держава має стимулювати створення фермерських господарств в селах (первинні громади), передаючи бажаючим учасникам АТО помешкання з прибудинковими наділами землі (до 1 га).

Для забезпечення створення ринку держава щорічно формує замовлення на стратегічний запас продовольчих товарів сільськогосподарського виробництва і створює стратегічний резерв продовольчих товарів, які мають зберігатися в новостворених базах із забезпеченням всіх передових технологій зберігання (кожна обласна громада – 3 бази). Розпродаж продовольчих товарів на зберіганні, в яких добігає кінця термін зберігання, проводиться щорічно через біржу, а також за міждержавними угодами.

Переробка сільськогосподарської сировини має відбуватися переважно на підприємствах, створених в районних громадах (районні центри), якщо говорити про невеликі підприємства, то це можливо і в первинних громадах (селах) за рішенням громади.

Угоди на постачання енергоресурсів енергопостачальні компанії підписують тільки з первинними громадами, і розрахунки ведуться через облікові вузли, що створюють постачальники. Члени первинних громад розрахунки за енергозабезпечення власних господарств ведуть через первинну громаду.