Індикатор громадянського стану.

Для того, щоб долучити кожного українця до активної, зацікавленої участі в розбудові нашої держави, мало проводити агітаційну роботу, якої, до речі, також немає, потрібно застосовувати стимулюючі до цього чинники. Таким стимулюючим до активізації і зацікавленості громадян в державних справах і справах громад може стати введення норми з умовною назвою Індикатор Громадянського Стану В. Федоришина (Ігс).

Що це таке? Якщо просто, то це вартість активів держави, що відокремлено належить кожному громадянину. Тобто, завдяки впровадження цієї норми, кожен з нас буде знати свою частку в загальнодержавних активах, переведену в національну валюту і на той момент, коли це зацікавить. Відповідно, продаж чи придбання активів, які ми називаємо загальнодержавними, будуть впливати на величину Ігс і це дасть можливість в режимі он-лайн інформувати кожного громадянина про збільшення чи зменшення його частки, і, що найважливіше, на яку величину. Крім того, на величину Ігс держава має надавати страхові гарантії своїм громадянам при отриманні банківських кредитів чи при наставанні страхових випадків у громадянина України, подорожуючого за кордон.

Як розрахувати Ігс?  

Ігс =

Σ А

Σ G

Де, Σ А – сумарні активи держави на момент розрахунку,

       Σ G – кількість громадян України на момент розрахунку.

Доцільно розраховувати і з врахуванням зовнішнього боргу України на момент підрахунків – Індикатор Громадянського Стану (приведений) (Іп).

Іп =

Σ А - Σ Вз

Σ G

де Σ Вз – сума, що складає зовнішній борг України.

Що це дає:

  1. Введення цієї норми дасть можливість додатково отримувати кожному громадянину інформацію про ефективність роботи конкретного Кабміну в конкретний момент часу.
  2. Дасть кожному громадянину України можливість отримувати банківські кредити без потреби залучати додаткові структури, що забезпечують гарантії повернення коштів.
  3. Зникає потреба в страхуванні поїздок за кордон громадянам України.
  4. Стимулюючий фактор щодо збільшення державних активів, як результат заможності громадян України.
  5. Забезпечення цінності громадянства України і підсилення патріотизму.

Забезпечення:

  1. Фінансове забезпечення прийнятої норми за рахунок новоутвореного Фонду забезпечення соціального страхування, який має наповнюватися за рахунок прибутків від використання державних активів.
  2. Для впровадження норми необхідно створити рейтингове агентство, яке має щоквартально проводити оцінку вартості державного майна і запровадити Загальнодержавний Реєстр громадянського стану (ЗДРГС).

Як впроваджувати?

Має бути вимога громадянського суспільства до ВРУ про введення цієї норми. Це має ввестися у вигляді закону, що потрапить в один  з кодексів після прийняття нової Конституції. На час проведення реформи (3 роки) ця норма має вводитися постановою Кабміну Народної Довіри.