Наші переваги

Створення громадської організації ГОПАК стало необхідним, на думку засновників, після низки політичних дій, що творилися на протязі більш ніж 25 років існування незалежної України, різними владами, які керували державою. Діяльність цих влад привела до економічного колапсу держави, різкого загострення міжрегіональних відносин та правового нігілізму в суспільстві.

Події, що відбуваються в цей час характеризуються такими поняттями, як хаос, непорозуміння, страх, некерованість процесами, що проходять в державі та за її межами. Керуючись виключно патріотичними почуттями, засновники громадської організації «ГОПАК» пропонують наступну програму дій:

  1. Ініціювати розробку державних програм розвитку та приймати активну участь в цій роботі (10-12 програм, які охоплюють різні галузі економіки держави).
  2. Прийняти активну участь в створенні фондів фінансування державних програм.
  3. Створити незалежні громадські засоби масової інформації (канал телебачення, інтернет сайт, газета, тощо), які стануть основними засобами отримання зворотнього зв’язку з суспільством, з кожним громадянином України.
  4. Створити державну агенцію розслідувань («ДАР»), що стане основним засобом боротьби з корупцією та, завдяки розслідуванням по корупційних справах з часів отримання незалежності, джерелом поповнення коштів фондів, що мають фінансувати програми розвитку.
  5. Ініціювати розслідування по факту порушень Будапештського меморандуму 1994 року та виставити вимоги щодо відшкодування збитків, які отримала Україна в результаті невиконання зобов’язань контрагентами (США, Великобританія, Росія). Приймати активну участь в можливих акціях.
  6. Через свої структури, що будуть створюватись, приймати активну участь в розробці та реалізації програм розвитку України.
  7. Ініціювати створення державного реєстру художніх цінностей (картини, скульптури, вироби з дорогоцінних металів, тощо), що є в музеях, запасниках, державних установах, з метою недопущення їхньої втрати через недбалість або інші правопорушення.
  8. Створити благодійні фонди з соціальної адаптації людей, що вийшли з тюрми, дітей-сиріт, людей, що втратили дієздатність.
  9. Розробити та запропонувати суспільству схему управління різними сферами життя, включаючи державне управління, базуючись на принципі «повної компенсації та відповідності».
  10. Базове поняття, яким має керуватись в своїй роботі кожний член організації «ГОПАК» - «якщо не я – то хто?».